Ano ang Ginagawa sa Binyag?

Ang binyag ang pinakamahalagang Sakramento dahil ito ang pintuan upang maging kaanib ng Simbahang Katolika. Kaya naman ang Sakramentong ito ay ibinibigay sa mga sanggol upang sila ay maging kaanib na sa Simbahan kahit sila ay musmos pa lamang.Ang binyag ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagbuhos ng Banal na Tubig (Holy Water) habang binabanggit ang Ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ang simbolo ng binyag sa isang tao ay paghuhugas ng Orihinal na Kasalanan na namana ng sangkatauhan mula kina Adan at Eba.

Maliban sa Banal na Tubig ay may iba pang simbolo na ginagamit sa binyag at isa na dito ang kandila. Ang simbolo ng kandila sa binyag ay liwanag na gagabay sa bata sa kanyang paglaki. Ang mga kandila ay hawak ng mga magulang, ninong, at ninang dahil sila ang gagabay sa bata patungo sa Diyos.

Sino ang Pwedeng Maging Ninong at Ninang

Maliban sa mga magulang ng batang bibinyagan ay dapat kasama din ang magiging ninong at ninong mg bata sa seremonyas ng binyag.

Ang tanong ay sino ang pwedeng maging ninong at ninang?

Ang tungkulin ng ninong at ninang ay maging pangalawang magulang ng kanilang inaanak. Sila ang mag-aakay sa bata patungo kay Hesus. Kaya ang dapat maging ninong at ninang ay dapat isang Katoliko na nasa wastong gulang.

Pwede pa ring mag-ninong o ninang ang hindi Katoliko pero dapat may Katolikong ninong at Katolikong ninang sa mga listahan ng ninong at ninang.

Ilang ba dapat ang ninong at ninang? Pwede nang isang ninong at isang ninang lang ang kunin para sa binyag.

Ano ang Ginagawa ng Ninong at Ninang sa Binyag?

Simple lang ang tungkulin ng ninong at ninang sa araw ng binyag at iyon ay ang kanilang pagdalo sa mismong seremonyas ng binyag.

Heto ang mga ginagawa ng ninong at ninang sa binyag:

1. Sumagot sa tanong ng pari patungkol sa pagtanggap nila ng tungkulin bilang ninong at ninang.

2. Mag-antanda ng krus sa noo ng inaanak.

3. Sumagot sa mga tanong patungkol sa pagtakwil kay Satanas, kanyang mga gawa, at mga kasalanan.

4. Sumagot sa mga tanong sa paniniwala sa Ama, Jesus, at Banal na Espiritu bilang Diyos.

5. Paghawak ng kandila na sumisimbolo sa liwanag ng pananampalataya ng batang bininyagan.

Hindi kasama sa tungkulin ng ninong at ninang ang magbigay ng regalo o pakimkim sa bininyagan. Ito ay naging tradisyon na lang ng mga Pilipino.

- - -

Ang binyag ay isang importante at banal na sakramento ng Simbahan. Ang mga ninong at ninang ay mahalagang bahagi ng sakramento na ito.

Dapat ang binyag pinahahalagahan at ang pagkuha ng ninong at ninang ay pinag-iisipan para ikabubuti ng bibinyagan.
.

Visita Iglesia (2023): Quiapo Church (Manila)

Today is Black Saturday, the day when the superstitious people believe that Jesus is dead. The truth is that this was the day when Jesus descended to Hades to free the worthy souls and brought them to heaven.

The death of Jesus on the cross is not the end but rather a beginning of our salvation. So for the 7th and last day of my virtual Visita Iglesia, I believe that it is good to look at Quiapo Church and the big statue John the Baptist outside of it.


Saint John the Baptist at Quiapo Church


John preceded the Lord and prepared the way of Jesus by proclaiming: "I am a voice crying out in the desert, 'Make straight the way of the Lord.'". I believe that the message is still true even until now. We Christians must make straight the way of the Lord so that he can do wonders in our life. We should straighten ourselves up and prepare for the resurrection of the Lord in our hearts.


Saint John the Baptist at Quiapo Church


The statue of John shows as if he was preaching to the people outside of Quiapo Church. He is shouting at the den of unholy things such as pamparegla, manghuhula, and anting-anting. These unholy things are displayed side-by-side with the images of Nazareno, Mama Mary, Santo Niño, rosaries, and images of saints.


Saint John the Baptist at Quiapo Church


Quiapo Church is the most popular church in Manila because of the thousands of devotees to the Black Nazarene.


Quiapo Church, Manila


What I like about Quiapo Church is the daily schedule for confession. I also regularly drop by their Adoration Chapel before the pandemic.


For more of my story, read about my previous Visita Iglesia in Quiapo Church.

- - -

Visita Iglesia is a Catholic tradition of visiting seven or fourteen churches during Maundy Thursday. For each day, this Holy Week, I will feature one church as a sort of virtual Visita Iglesia.

Read about the churches that I visited this year

Palm Sunday: Immaculate Conception Church in Concepcion Uno, Marikina

Holy Monday: Santo Niño de Paz Chapel in Greenbelt, Makati

Fig Tuesday: Our Lady of the Most Holy Rosary Chapel in SM Makati

Spy Wednesday: Santa Rosa de Lima Church in Santa Rosa, Laguna

Maundy Thursday: Saint John Paul II Chapel in NAIA Terminal 3

Good Friday: Minor Basilica of San Lorenzo Ruiz in Binondo, Manila

Black Saturday: Quiapo Church in Manila
.