Ano ang Ginagawa sa Kumpil?

Kumpil
Ang Kumpil (Source: Wikipedia).
Ang kumpil ay ang Sakramento ng Simbahang Katolika na kumukumpleto sa spiritwal na biyaya o grasya na natanggap ng isang Katoliko noong binyag.

Ang sakramentong ito ay pinahihintulutang ibigay sa lahat ng Katoliko na may edad 12 na taong gulang pataas. Katulad ng binyag, sa kumpil ay dapat may ninong o ninang ang kukumpilan.

Ano nga ba ang ginagawa sa kumpil?

Simple lang naman ang seremonyas na ginagawa sa kumpil. Heto ang mga mahalagang ginagawa sa kumpil:

1. Pagpapabanibago ng mga pangako mg binyag.

Dito ay inihahayag ng kukumpilan ang kanyang pananampalataya kay Kristo at sa Kanyang Simbahan, at pagwawaksi kay Satanas. Kung sa binyag, ang mga magulang, ninong at ninang ang nagsasabi nito, sa kumpil yung mismong kukumpilan ang ang maghahayag nito

2. Pagpapatong Kamay

Ang obispong nagkukumpil ay ipapatong nya ang kanyang kamay sa mga kukumpilan habang pinagdarasal sila. Sinisimbolo nito ang pagbabasbas ng Simbahan sa mga kinukumpilan.

3. Pagpapahid ng Langis

Ang bawat kukumpilan ay papahiran ng banal na langis sa noo at "sasampalin". Ang langis ang simbolo ng kumpil.


Ang mga ginagawa sa kumpil ay simple lang pero puno ng simbolismo. Ang kumpil ay nagbibigay sa bawat Katoliko ng tatak na sila ay handa nang makipaglaban para kay Kristo. Ibig sabihin nito, ang kumpil ay hindi isang simpleng bagay sa espiritwal na aspeto.

Nakakalungkot lang na ang kumpil ay ang madalas malimutan kumpara sa iba pang mga sakramento. Yung mga magulang ko, halimbawa, ay nakalimutan akong pakumpilan. Kaya ako ay nagpakumpil lang sa Quiapo Church bago ikasal.

Kung ikaw kapareho ko ng sitwasyon, basahin mo ang aking post tungkol aking kumpil sa Quiapo Church bago ikasal. Ang kumpil ay isa sa mga requirements kung ikaw ay magpapakasal sa simbahan.

.

Fatherly Thoughts: Going Down from Gold to Silver

One of my fervent wishes after I got married is to have a daughter. I have no problem having a son but having a daughter is like having a little princess at home.

After having a son as our first born, the Lord granted my wish and gave me my daughter "Samantha". She is both sweet and maldita. She likes Hello Kitty and unicorns but can play rough with her kuya. Unfortunately, she's getting some of my bad habits and it's like dealing with a smaller version of myself - a mini-me of sorts.

In any case, Samantha is my one and only princess - from infancy even to her adulthood.

I am having this fatherly thoughts after I watched this scene in an episode of the anime Kakushigoto that struck the emotional chord in my heart:

Kakushigoto: from gold medalist to silver medalist


Goto: By the way, what's this gold medal for?

Daughter: It means you're a gold medalist in my eyes.

Goto (thinking): ...but when she grows up and falls in love, I'll become a silver medalist.


T_T


Well, I guess it is true. No matter how much a daughter loves her father there might come a time when another man will be the priority.

The Bible is clear about this. Genesis 2:24 says:

For this reason, a man shall leave behind his father and mother, and he shall cling to his wife; and the two shall be as one flesh.

Well, that passage is not only about the man but also about the woman who leaves her family, the household of her father, then becomes one with her husband.

This is a painful possibility for all the doting fathers out there. Even if our daughters stayed single her whole life, there will come a time that they have to live on their own (either voluntarily or involuntarily when the time of our death comes). Our work as a father is to prepare them for that future even if there's that possibility that we will be the silver medalist in their eyes.

Whatever happens, even when that possibility comes, Samantha will stay as the gold medalist in my eyes.

.